Tropical House

Chủ đầu tư
N/A
Diện tích sàn
120 m2
Diện tích đất
300 m2
Kiến trúc
Tropical