Tĩnh House – Văn Giang, Hưng Yên

Chặng đường đời là một chuỗi những điểm bắt đầu và kết thúc. Hành trình sáng tạo và xây dựng nên một ngôi nhà chính là một trong những điểm khởi đầu trong đời. Bước đệm vững chắc từ ngôi nhà là điểm tựa giúp chúng ta đạt tới nhữ xem thêm
Chủ đầu tư
Anh Tĩnh
Diện tích sàn
110 m2
Diện tích đất
200 m2
Kiến trúc
Hiện đại