JADE VILLA (TC) – PHÚ THỌ

Thông tin dự án:
  • Chủ đầu tư: Chị Ngọc Bích
  • Địa điểm xây dựng: Yên Lập, Phú Thọ
  • Diện tích đất: 240 m2
  • Diện tích xây dựng: 137 m2
  • Quy mô: 3 tầng
Nhà Việt Group - 𝗘𝗻𝗷𝗼𝘆 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲, 𝗘𝗻𝗷𝗼𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲 < xem thêm
Chủ đầu tư
Chị Ngọc Bích
Diện tích sàn
N/A
Diện tích đất
N/A
Kiến trúc
N/A