Hai’s House – Hà Nam

Hai’s House là một dự án thiết kế kiến trúc đặc biệt của Nhà Việt tại Thành phố Hà Nam dựa theo định hướng tận hưởng cuộc sống từ không gian. Từ những ý tưởng ban đầu, Nhà Việt và chủ nhân của ngôi nhà đà đi đến thống nhất phươn xem thêm
Chủ đầu tư
Chị Hải
Diện tích sàn
150 m2
Diện tích đất
200 m2
Kiến trúc
Hiện đại