Garden Villa

Chủ đầu tư
Anh Toàn Thắng
Diện tích sàn
200 m2
Diện tích đất
500 m2
Kiến trúc
Hiện đại