B’s House – Hải Phòng

Nhà chỉ đẹp và có ý nghĩa khi nó đáp ứng được cá tính, sở thích và các thói quen của chủ nhân. Nhà có thể là tác phẩm dị biệt với người nhìn nhưng nó lại là một niềm tự hào, một đại diện kiên cường của người chủ. Ngôi nhà khác b xem thêm
Chủ đầu tư
Chị Bích
Diện tích sàn
100 m2
Diện tích đất
120 m2
Kiến trúc
Hiện đại