Balance Villa

Chủ đầu tư
Anh Chiến
Diện tích sàn
150 m2
Diện tích đất
300 m2
Kiến trúc
Hiện đại